За книгата


Знаете ли, че шумът води до 70% спад в производителността на работното място? Допитахме се до експерти и синтезирахме информацията в тази дигитална книга, която съдържа всичко важно и нищо излишно. Написахме я на разбираем и забавен език, защото както един умен и рошав човек някога е казал “Ако не можеш да го обясниш на 5 годишно дете, значи не го разбираш.

Какво ще научите


Що е то акустика?

  • Какво е звукът и как се разпространява?
  • В какво се корени парадоксът на комфорта и защо абсолютната тишина може да е побъркваща?
  • Кои децибели са идеалната почва за плодовете на креативността?

Акустика и продуктивност

  • Какво е влиянието на акустиката върху продуктивността ни?
  • По какъв начин шумът въздейства на поведението ни?
  • Наистина ли и растенията имат акустичен ефект?

Решения за дома и офиса

  • Какви са видовете акустични решения, които се предлагат на пазара и техните приложения?
  • Как акустичните решения от ESCREO могат да се впишат във вашата работна среда?
  • Защо Параван ESCREO ACOUSTIC FLIP ще се превърне в любим портативен аксесоар за всички, които работят дистанционно?

ESCREO

Параван ESCREO ACOUSTIC FLIP

Научи повече

.